Repositorio Institucional Crue-Red de Bibliotecas REBIUN

Dámosche a benvida ao Repositorio institucional da Rede de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), cuxa finalidade é constituírse nun arquivo ou depósito dixital para preservar e difundir a documentación froito da actividade institucional da rede REBIUN xerada polas súas diferentes Liñas e Grupos de traballo.

Coleccións

Estudos e informes

Documentos de carácter descritivo sobre as actuacións e situación das Bibliotecas Universitarias e científicas españolas en relación a diferentes temas.

Diretrices e recomendacións

Documentos de carácter orientativo, que pretenden servir de axuda, pauta ou guía para as Bibliotecas Universitarias e científicas españolas en relación a diferentes liñas de actuación.

Manuais e guías

Documentos de carácter explicativo sobre distintos temas que poidan usarse como fonte de consulta no desempeño das Bibliotecas Universitarias e científicas españolas.

Planificación, organización e estatísticas

Documentos de planificación interna operativa e estratéxica, informes de resultados da actividade da Rede e datos e indicadores do conxunto de bibliotecas membro.

Eventos

Documentos presentados dentro das diferentes xornadas, workshops, asambleas ou outro tipo de eventos, organizados por REBIUN.

Biblioteca

Documentos de interese producidos polas bibliotecas membros da Rede.

Infografías, Material gráfico

Documentos informativos de carácter gráfico con diferentes contidos: Recomendacións, Guías, Conclusións de Asambleas, Datos...

Vídeos, material audiovisual

Esta colección contén os materiais audiovisuais elaborados polos grupos de traballo de REBIUN e gravacións dos actos que organiza (obradoiros, sesións de workshops, xornadas, etc)

 

Difusión

Os contidos do Repositorio REBIUN divídense a través dos principais coleccionistas:

Comunidades en DSpace

Escolla unha comunidade para listar as súas coleccións

Añadido Recientemente